Kinkekaardi tagastusõigus - CoffeeIN

Kinkekaardi tagastusõigus

14-PÄEVANE TAGASTUSÕIGUS

Vastavalt Võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. CoffeeIn messengeri e-poest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on tarbijale üle antud. Tarbijaks loetakse füüsilist isikut, kes on ostnud CoffeeIn messengeri e-poest kaupa või teenust, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.

Ostes CoffeeIni messengeri e-poest, nõustub tarbija tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:

1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata.

Klient teavitab CoffeeIni kirjalikult raha tagastuse soovist.

 

Klient esitab CoffeeInile raha tagastuse soovist kirjalikult avalduse hiljemalt 14 päeva jooksul alates ostmise kuupäevast.

 

Kui kinkekaart maksti sularahas, tuleb kliendil esitada ostutšekk või koopia sellest.

 

Kui kinkekaardi eest maksti internetipangas, kantakse raha tagasi samale kontole.

 

Raha tagastatakse 14 päeva jooksul.

2. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse CoffeeIn-i e-maille kinkekaart@coffeein.eu  mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist

4. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

5. CoffeeIn kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist, tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa.

6. 14-päevane tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul:

– tooted, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades
– audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara, mille ümbrise on tarbija avanud

Tähelepanu! 14-päevane tagastusõigus ei kehti kaubale, millele tarbija ise CoffeeIni kohvipoodi järele tuleb.

Tähelepanu! CoffeeIn võib keelduda 14-päevasest tagastusõigusest juhul kui:  tellitud toode on valmistatud arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.

Kui mistahes CoffeeIni messengeri e-poe sätestatud tingimus raskendab tarbijal lepingust taganemise õigust võrreldes Võlaõigusseadusega, on see tingimus tühine.

14-päevane tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole CoffeeIni messengeri e-poe eripära. Vajadusel saate alati küsida lisainfot meie klienditoelt.