Privacy - CoffeeIN

Privacy

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Coffee In OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?

Isik, kes on astunud Coffee In OÜ-iga lepingulisse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on igasugune info, mis on Coffee In OÜ-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete töötleja on Coffee In OÜ (Laki 30, 12915 Tallinn, Harjumaa).

Kes on kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis

Coffee In OÜ kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:

  • ees- ja perekonnanimi;
  • sünnikuupäev;
  • sugu;
  • kontaktandmed;
  • tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed)
  • kõiki kliendi poolt edastatud andmed (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h on Coffee In OÜ-l õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused.

Coffee In mobiilirakenduses parema kasutajakogemuse saamiseks töötleb Coffee In järgnevaid andmeid:

  • ligipääs asukohale, et soovitada lähimaid Coffee In kohvipoodi.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?

Coffee In OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et:

  • täita kliendiga sõlmitud lepingut;
  • paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid.

Millistel juhtudel Coffee In OÜ avaldab kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Uudiskirja ja SMS sõnumite saatmise teenust osutavate firmadega on Coffee In OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.

Kuidas Coffee In OÜ kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

Coffee In OÜ saadab Klientidele pakkumisi ja meeldetuletusi.

Kliendil on õigus igal ajal Coffee In OÜ-ga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega pöördudes e-posti coffeein@coffeein.eu vahendusel või telefoni (+372) 6285091. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest samuti teatama e-posti coffeein@coffeein.eu aadressil või telefoni (+372) 6285091 kaudu.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.